buy google reviews
adiyaman escort bolu escort hatay escort karabuk escort nigde escort amasya escort diyarbakir escort tekirdag escort sakarya escort mugla escort

Çelik İş Bölgeye Deger Katıyor

14 Eki 2014 Sal 20:58
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Hak-İş Konfederasyonu, Çelik-İş Sendikası ve şahsım adına hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Öncelikle Çelik-İş Sendikasına gönül veren ve şartlar ne olursa olsun bu uğurda mücadele eden değerli Çelik İşçilerinin önünde saygı ile eğiliyorum, Teşekkürlerimi, Şükranlarımı ve Sevgilerimi sunuyorum.

Sendikaların amacı, çalışanların hak ve menfaatlerini korumak, talepleri için mücadele etmek, iş güvencesi, iş barışı ve huzurunu sağlamak olmalıdır. Temmuz 2014 İstatistiğinde Türkiye geneli sigortalı çalışan toplam 12.287.238 işçi sayısı içinde 1.189.481 işçi sendikalı olup, bu da %9,48’lik bir oranı teşkil etmektedir. bunun da ancak %6’sı Toplu İş Sözleşmeden yararlanmaktadır. Bu tablo karşısında bütün sendikalar, sendikasız işyerleri için ortak dayanışma ve mücadele içinde olmaları gerekirken, bu mücadeleyi sendikalı işyerlerinde vermeleri düşündürücü olup, bu anlayışa ise asla fırsat verilmemelidir.

Türk Metal Sendikasının İsdemir’de 1 yılı aşan sürede oynadığı her türlü kirli oyun, tezgah ve senaryolarına karşı verdiğimiz mücadele sonunda 3 Eylül 2014 tarihinde Çelik-İş Sendikası İsdemir için YETKİ başvurusunda bulunmuştur.

Yapılan YETKİ müracaatı neticesinde Çalışma Bakanlığı’nın SGK kayıtlarına göre üye sayıları dikkate alınarak çoğunluk kararı vermesi yasal bir işlemdir. Ancak bu kesin bir sonuç değildir. Normal süreçte İsdemir A, B ve C gruplarının toplam sayısı 5409’du. 3 Eylül tarihi itibari ile Bakanlıkta çıkan üye sayımız 2760 olarak tespit edilmiştir. Sendikamız Çelik-İş, buna göre yüzde %52’ye ulaşan bir oranla yetkilidir.

Tüm bu süreçler yaşanırken, son anda kapsam dışı, toplu sözleşmemizde olmayan bir unvanla alınan 330 eleman ilave edildiği zaman ortaya çıkan 5739 çalışan sayısı içinde bu 330 elaman bir muvazaa teşkil ettiği için incelenmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve İş Mahkemesine başvurduk. Bakanlık başvurumuzdaki muvazaa konusunu incelendikten sonra yetki için vereceği karar kesinlik kazanır. Son anda yapılan bu tür personel alımları muvazaa olarak kabul edilmektedir ve Yargıtay kararları da bu konuda çok net ve kesindir.

Bu süreç de önümüze konulan veya konulacak her türlü engeli hukuki zeminde aşacağımıza inancımız tamdır. Sonuç itibariyle Çelik-İş Sendikasının ve Çelik İşçilerinin hakkı olan İsdemir YETKİ’si gerçek sahiplerine teslim edilmiş olacaktır. Sürecin Çalışanlarımız, Sendikamız ve Fabrikamız adına Hayırlı ve Uğurlu olmasını YÜCE ALLAH’tan diliyorum. Çelik-İş Sendikası her zaman ve her zeminde Çelik İşçileriyle var oldu ve onların desteğiyle var olmaya devam edecektir.

Sürecin başladığı günden bugüne bütün milli ve manevi değerleri üzerine yemin ederek her gün sayımız 2500-3000 dediler, sonra 28 Ekim, 20 Kasım, 24 Aralık, 15 Ocak, 15 Mart, 1 Mayıs, 1 Temmuz, 3 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerini vererek kendi üye listelerini asacaklarını söylediler. Kendi üye listelerini asacak cesaretleri ve kendilerine olan güvenleri olmadığı için bu söyledikleri sayıların da bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.

1 Mayıs’ta 2193 üye sayılarının olduğunu iddia eden Türk Metal Sendikasına HODRİ MEYDAN! 3 eylül günü üye sayılarının 1590’den fazla olduğunu ispatlasınlar, çalışanların mağdur olmaması, birlik, beraberlik ve huzurun bozulmaması adına istifaya ve çekilmeye hazır olduğumuza söz veriyoruz. Emeğe ve emekçilere saygıları varsa aynı anlayışı ve duyarlılığı Türk Metal Sendikasından da beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.
Türk Metal Sendikası, yalanlarının ve iftiralarının ortaya çıkacağı korkusuyla, 3 Eylül’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na YETKİ için müracaat dahi edememiştir. Ereğli ile İsdemir’in işletme olduğunu iddia eden bir uydurma dilekçe vermişlerdir. Bu iddiaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilince 1 yıllık söyledikleri bu yalanları sona ermiştir. Çünkü isdemir’de gerçek amaçları YETKİ değil, hep YETKİSİZLİK yani SENDİKASIZLIK olmuştur. Bu gerçeği bütün çalışanların ve kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

Her fırsatta bir işyerinde Yetkisizliği yani Sendikasızlığı istemek çalışanlara en büyük ihanettir diyen ve Yetkiye müracaat etmeyen Türk Metal Sendikasının çalışanlara zerre kadar saygısı varsa, kendi üyelerine bu süreçte verdikleri destekten dolayı teşekkür eder, çalışanların geleceği ve menfaati için çoğunluğa sahip ve Yetkili olan Çelik-İş Sendikası çatısı altında birleşmeye davet eder.

Çelik-İş Sendikası İsdemir’de her siyasi düşünceden, her ırktan, her mezhepten ve her bölgeden çalışanların temsil edildiği sarsılmaz örnek bir yapıyı oluşturmuştur. Bu yapıyı bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimsenin bu yapıdan nemalanmasına da asla izin vermeyeceğiz.

“EMEK EN YÜCE DEĞER” İlkesiyle işçilerin hak ve çıkarları için mücadele eden, çalışanlar arasında hiçbir ayırım gözetmeden işçilerin birlik ve beraberliğini, huzur ve refahını sağlayan “ÇELİK-İŞ SENDİKASI” olmuştur. Hiçbir zaman ve hiçbir süreçte ne aldatan nede aldanan olmuştur.

Çelik-İş Sendikasının Tarihinde çalışanlara ne ihaneti, nede İhanetçilere fırsat verildiğini asla göremezsiniz. Türkiye’de hiçbir işletmede örneği görülmeyen bir mücadele İsdemir’de verilmiştir.

Sevgili Basın Mensupları,

• Özelleştirme sürecinde İsdemir’de Mevcut Çalışanların İstihdam Güvencelerini sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• Taşeron işçiliğine son verilmesini ve taşeron çalışanlarının İsdemir kadrosuna alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• İsdemir kadrosuna alınan taşeron çalışanlarının, taşeronda geçen hizmet sürelerine ilişkin Kıdem Tazminatlarının güvence altına alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• Yeni binlerce işçinin istihdam edilmesi için bu zemini sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• İsdemir’in %11’lik Hissesinin çalışanlara Bedelsiz olarak alınmasını ve dağıtılmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• Devir tarihi itibariyle çalışanların Asgari Ücret+%60 fazlası olan saat ücreti 1.58 TL’den, bugün itibariyle ağırlıklı ortalama ücrete denk gelen İş-11’nci kademenin saat ücreti karşılığı olan 15,63 TL’ye taşıyarak %989,24 oranında artışı sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• 2009 Dünya Krizinde İsdemir’de 2000 kişinin iş akidlerinin fesih edilmesi gündemde iken, ücretlerin 16 ay süre ile %35 azaltılmasına yönelik alternatif bir çözümle çalışanların iş güvencesini sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

Bütün bu talepleri, altı yıl yatırım sürecinin ve iki yıl dünya krizinin olumsuz etkisi altında olduğu bir İsdemir’de gerçekleştiren Çelik-İş Sendikası olmuştur. Çelik-İş Sendikası İsdemir’de bir tarih yazmıştır.

Çelik-İş Sendikası Çalışanlar adına bu emek mücadelesini verirken, birileri de kendi çıkarı uğruna emeğe ve emekçilere hep ihanet içinde olmuştur. Hukuk karşısında bu ihanetin hesabını sormak ise boynumuzun borcudur.

İsdemir örgütlenmesinde Türk Metal Sendikası ne yapmıştır?

• 1 Yılı aşan sürede kendi çıkarları için, çalışanların iş barışını ve huzurunu bozarak, aynı işyerinde çalışanları düşman hale getirmiştir.

• Çalışanların kardeşlik hukukunu ortadan kaldıracak siyasi kamplaşmayı teşvik etmiştir.

• 1 Yılı aşan süre içinde her türlü yalan, iftira, vaat, baskı, şantaj ve tehditle çalışanların iş barışını ve huzurunu bozmuştur.

• Ekonomik darboğaz içinde olan çalışanlara maddi vaatlerde bulunarak umutlarıyla oynamıştır.

Oyun ve tezgah içinde asıl niyetini gizleyerek çalışanları hep kaos ortamına sürükleyerek, “YETKİSİZLİK” tuzağına düşürüp, “SENDİKASIZ” bir işyeri yaratmak olmuştur.

Sevgili Basın Mensupları,

YETKİSİZLİK yani SENDİKASIZLIK ne demektir,
• Yetki sorunu çözülene kadar Sözleşmenin rafa kaldırılması demektir.

• İş güvencesinin teminat altında olmadığı süreç demektir.

• Bir çok yetki ve inisiyatifin çalışanların aleyhine kullanılması demektir.

• Bir çok keyfi uygulamalara boyun eğmek demektir.

• Bir çok kazanılmış hakların geriye götürülmesi demektir.

Bu süreçte işçilerin aleyhine oluşan ve oluşacak bütün olumsuz sonuçların sorumluluğu Türk Metal Sendikasına ve onu yönetenlere ait olacaktır. Bu vebalden ise hiçbir zaman kurtulamayacaklardır.

Türk Metal Sendikasının İsdemir’de oynadığı bu Oyun ve Senaryolara son vererek bütün kardeşlerimizi HAK-İŞ ve ÇELİK-İŞ SENDİKASI çatısı altında birleşmeye ve bütünleşmeye davet ediyorum.
Sevgili Basın Mensupları,

Türk Metal Sendikası, 2002 Devir öncesi şartlara ait olan ve uygulanması mümkün olmayan hususlar hakkında çalışanlara pervasızca her türlü ücret, kademe, terfi, yer değiştirme ve yakınlarının işe alınması vaadinde bulunmuştur. Bu yalanları söyleyenler şu gerçekleri çok iyi bilmelidir;

• 08 Şubat 2001 Tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereği 31 Ocak 2002 Tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalanarak Erdemir’e devredilen İsdemir’de yeni bir Miladın başladığını,

• 01 Şubat 2002 Tarihinde işçilerin İş Akitleri Fesih edilerek, Kıdem ve İhbar Tazminatları ödenerek tekrar işbaşı yaptırıldığını,

• Yeni dönem için yeni Toplu İş Sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini ve yeni bir dönemin başladığını çok iyi bilmelidir.

Bu havada uçuşan yalan ve vaatler karşısında söylenecek tek bir söz var, o da “Edep Ya Hu” demek gerekiyor.

İsdemir’de “YETKİ” Dünde, Bugünde ve Yarında HAK-İŞ ve ÇELİK-İŞ SENDİKASI’nındır.

Çıktığımız bu kutlu mücadeleyi aynı azim ve aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ve yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. ALLAH bu mücadelede yar ve yardımcımız olsun.
Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantısına gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı siz değerli basın mensuplarına teşekkür eder Saygılar sunarım. 14.10.2014
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ
YAŞASIN HAK-İŞ
YAŞASIN ÇELİK-İŞ
ÇELİK-İŞ SENDİKASI
çelikiş sen. isk. şube. yön.......... (1)

Benzer Haberler

Ferra Filtre A.Ş.nin ve Net Haddecilik Ltd. Şti., Kirmit Petrol ve Grand Plaza’nın sahipleri,...

Yorum 
0

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER’İN HATAY ZİYARETİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ İYİ Parti Genel...

Yorum 
0

İYİ PARTİ HATAY’DA TOPLANIYOR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 31 Mayıs...

Yorum 
0

İÇ İŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU SURİYEDE KISA ZAMANDA ÇOK İŞ BAŞARILDI   İç İşleri...

Yorum 
0

Av. Serhat Tabanca’dan iYİ bir Analiz ! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Yönetimi Başhukuk...

Yorum 
0

Ramazan Bayramınızı kutlar, Ülkemize ve bölgemize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


İSKENDERUN’DA KAÇAKÇILARA DARBE

İskenderun’da 699 kaçak cep telefonu ele geçirildiHatay’ın […]

TAMAMLAYABİLİR MİYİZ ...

KADEM Hatay İl Başkanı Selma Tunç “Tamamlayabilir […]

HATAY YANGINI TERÖR EYLEMİ

Başkan Gül: “Hatay yangını terör eylemi” Belen […]

KOVAYLA YANGINI SÖNDÜRMEYE G...

Kovayla yangını söndürmeye koşan adam konuştu Hatay’da […]

BAHÇE SULARKEN AKIMA KAPILAR...

Bahçe sularken akıma kapılarak öldü Hatay’ın İskenderun […]

PARAŞÜTLÜ EVLİLİK TEKLİFİ

Paraşütlü evlilik teklifi Hatay’da Sağlık çalışanlarının yamaç […]

ŞALEN KALESİNE TÜRK BAYRAĞI ...

ŞALEN KALESİNE TÜRK BAYRAĞI DİKİLSİN Amanos dağlarının […]

İSKENDERUN 23 NİSAN COŞKUSUN...

İskenderun 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor Hatay’ın […]

TÜRKİYEYE GELMEK İÇİN YARDIM...

250 Hatay’lı Öğrenci ve çalışan KKTC’den Türkiye’ye […]

DEMİR KORKULUĞA SAPLANAN KED...

DEMİR KORKULUĞA SAPLANAN KEDİ KURTARILDI.İskenderun Dumlupınar mahallesinde, […]

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PANİK YA...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PANİK YARATTI. Sokağa çıkma […]

TIR KAZASINDA ÖLEN AYNI AİLE...

İskenderunda yaşanan tır kazasında ölen aynı aileden […]

HAYATINI KAYBEDEN BABA OĞUL ...

İskenderunda Tır kazasında hayatını kaybeden baba oğul […]

POPÜLER HABERLER

VEYSEL CINCIK YORUMLUYOR

http://youtu.be/fToBvzI-I2E

İSKENDERUN’U KAN GÖLÜNE ÇEVİR...

FETÖ’cülerin Türkiye’yi çok uluslu işgal planı deşifre […]

İŞTE MECLİS LİSTELERİ

AK PARTİ iSKENDERUN BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ KESİN […]

İSKENDERUNDA SİLAHLI KAVGA 2 AĞIR Y...

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ihale meselesi yüzünden çıktığı...

Hatay’da parkomat uygulaması ...

Hatay Büyükşehir Belediye meclisinde oy birliğiyle kabul […]

HATAY’DA TRAFİK KAZASI:1 ÖLÜ,2 YARA...

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da meydana gelen zincirleme […]

İSKENDERUN’DA ŞOK İNTİHAR

İskenderun’un tanınmış esnaflarından Özkan Doğan silahla kafasına...

İSKENDERUN’DA FECİ KAZA!…

Deniz Alayı Doğan Petrol Mevkiisinde Trafik Kazası… […]

BELENDE TRAFİK KAZASI

Şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan […]

HATAY’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

Hatay’da dün gece meydana gelen kazada TIR […]

ARSUZ’DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ!!!

ARSUZ’DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ!!!

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında […]

HEMŞİREYİ ESKİ SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ...

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir hemşire, nişanlandığını öğrenen...

site ekle